Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MATEMATYKA

10.08.2020

Temat: Rozkład liczby na czynniki pierwsze - zadania

Rozwiąż zadanie 15 ze str. 57 podręcznika i zad. 7 ze str. 26 zeszytu ćwiczeń.

 

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

Od 01. 12. 2020r. (wtorek) lekcje z matematyki będą odbywały się on - line według obowiązującego planu lekcji w roku szkolnym 2020/2021.

 

                                                                                              pedagog szkolna

                                                                                        Katarzyna Grześkowiak

 

27. 11. 2020r.

TEMAT: Dzielenie i podzielność. Zasady podzielności przez liczby od 5, 6 i 9.

INFORMACJA DO ZAPISANIA W ZESZYCIE.

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 5

Liczba będzie podzielna przez 5, jeżeli na końcu tej liczby będzie stała cyfra 0 lub 5 np. 45, 988540.

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 6

Liczba będzie podzielna przez 6, jeżeli jest podzielna jednocześnie przez 2 i przez 3. Oznacz to, że musimy sprawdzić dwie zasady i obie muszą być spełnione.

Przykłady liczb:

411, ponieważ 4 + 1 + 1 = 6, więc dzieli się 2 i 3

435051 - nie jes podzielna przez 6, ponieważ 4 + 3 + 5 + 0 + 5 + 1 =18, co dzieli się przez 3, to na ostatnim miejscu cyfry znajduje sie cyfra 1, więc nie jest spełniona zasada podzielności przez 2.

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 9

Liczba będzie podzielna przez 9, jeżeli suma wszystkich cyfr tej liczby jest podzielna przez 9.

Przykłady liczb:

432, ponieważ 4 + 3 + 2 =9, a liczba 9 jest podzielna przez samą siebie, czyli przez 9

5416317, ponieważ 5 + 4 + 1 + 6 + 3 + 1 + 7 =27, a wiemy, ze 27 dzieli się przez 9

Z podręcznika ze str. 50 wykonajcie zadania 1, 2, 3, 4 i 5.

Z zeszytu ćwiczeń ze str. 23 wykonajcie ćwiczenie 4 i 5.

 

 

25. 26. 11. 2020r.

TEMAT: Dzielenie i podzielość. Zasady podzielności przez liczby od 2 do 4.

INFORMACJE DO ZAPISANIA W ZESZYCIE.

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 2

Liczba będzie podzielna przez 2, jeżeli na końcu tej liczby będzie stała któraś z nastepujących cyfr: 0, 2, 4, 6, 8.Nie jest ważne jakie cyfry są wcześniej, interesuje nas tylko ostatnia cyfra np. 20, 552, 7894.

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 3

Liczba będzie podzielna przez 3, jeżeli suma wszystkich cyfr tej liczby jest podzielna przez 3.

Przykłady liczb:

1110, ponieważ 1+ 1 + 1 + 0=3, a wiemy, że każda liczba dzieli się przez samą siebie, więc 3 również dzieli się przez 3

2403, ponieważ 2 + 4 + 0 +3=9, a wiemy, że 9 dzieli się przez 3

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 4

Liczba będzie podzielna przez 4, jeżeli liczba złożona z dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4. 

Przykłady liczb:

345678912, ponbieważ 12 dzieli się przez 4

45604, w takim przypadku rozpatrujemy tylko ostatnią cyfrę, czyli 4 dzieli się przez 4

WYKONAJ W ZESZYCIE ZADANIA (treść zadania zapisz w zeszycie).

ZADANIE 1 

Wypisz 6 kolejnych dwucyfrowych liczb większych od 69, które są wielokrotnościami liczby 3. 

ZADANIE 2

Z podanych liczb: 257, 1125, 2000, 1230, 11151, 998, 234, 8742, 344 wypisz podzielne przez 2 i 3.

ZADANIE 3

Napisz liczbę złożoną jednocyfrową - 

Napisz liczbę złożoną dwucyfrową - 

 

 

24. 11. 2020r.

Temat: Mnożenie sposobem pisemnym - zadania.

Podręcznik str. 45

Zeszyt ćwiczeń str. 20

 

 

18. 19. 20. 11. 2020r.

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu sposobem pisemnym.

Podręcznik str. 46, 47

Zeszyt Ćwiczeń str. 21

Data dodania: 2020-10-27 10:02:37
Data edycji: 2020-12-09 22:18:19
Ilość wyświetleń: 389

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej