Czcionka:

A+A-

Kontrast:

religia

religia

2 listopada 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiaj Dzień Zaduszny , dzień w którym wspominamy naszych zmarłych, pamiętaj o nich w modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Pamięta o modlitwie o ustanie pandemii.  Pomyśl  też jaki problem lub kogo chcesz polecić Panu Bogu w modlitwie.

 

Przygotuj zeszyt i   Podręcznik strona 68- 70

Zapisz

Temat : Owoce posłuszeństwa.

1.Powołanie Abrama, obietnica Zbawiciela.

  1. Potomkowie Abrahama i uczestnictwo w danej mu obietnicy.

Obejrzyj

https://www.youtube.com/watch?v=gNeNF4UebC4  

 

Odpowiedz w zeszycie :

*Kto to jest „PATRIARCHA” ?

* Co znaczy imię „ Abraham”?

 

Przeczytaj

Abram - Abraham

Żył ok. II tysiąclecia p.n.e. 

  • Pochodził z Ur chaldejskiego, miasta założonego przez Sumerów (ok. 5 tys. lat przed Chr.), leżącego w dorzeczu Eufratu i Tygrysu.
  • Powołany do wiary w jednego Boga, wyrusza  z całą rodziną i dobytkiem wzdłuż Eufratu.
  • W Charanie (Północna Mezopotamia) umiera jego ojciec Terach, a on posłuszny Bożemu wezwaniu wyrusza do ziemi Kanaan (Ziemia Obiecana).

 

Chcesz wiedzieć więcej ? Biblia  - do poczytania

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=12

 

Nic nie odsyłasz, mam nadzieje, że następna lekcja będzie juz na Teams :)  i wszystko zobaczę :) 

w razie wątpliwość pisz    mikulaga68@wp.pl            

Szczęść Boże.

 

 

 

 

30 pażdziernika 2020r.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Pamiętaj o naszej modlitwie różańcowej na początku każdej lekcji, nieustannie prosimy o ustanie pandemii. 

Pomyśl  też jaki problem lub kogo chcesz polecić Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

 

Przygotuj zeszyt i podręcznik

Wpisz temat, 

Temat:  Modlimy się za zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Przeczytaj

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.


Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi  o tych którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.

 

Wyszukaj w książeczce lub w internecie modlitwę za zmarłych i wpisz do zeszytu. potem napisz :

" Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni."

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych:[ w tym miejscu wpisz 3 zmarłe  bliskie osoby ]

i pomódl się za nie.

 

Nic nie odsyłasz., na następnej lekcji dowiesz się jak będziemy zdalnie pracować, 

w razie wątpliwość pisz    mikulaga68@wp.pl            Szczęść Boże.

 

 

 

 

 26 października 2020r.

Szczęść Boże


Witam na zdalnej lekcji religii.   Dzisiaj tutaj  a następne lekcje już  na Teams.


Jeszcze jest październik - pamiętaj o naszej  modlitwie różańcowej, pomódl się w stałej intencji o ustanie pandemii i pomyśl o swoich osobistych sprawach, które chcesz Panu Bogu polecić.

Dzisiaj proszę wpisać do zeszytu temat lekcji i treść punktów.

Temat - Kościół uwielbiony.Święci.

1.Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie osoby błogosławioną.
2.Kanonizacja to uroczyste ogłoszenie osoby świętą.


Po czym poznajemy, że ktoś jest szczęśliwy?

Szczęście z Bogiem nigdy się nie kończy. Nawet gdy masz kłopot On jest przy Tobie. ZAWSZE- zaśpiewaj

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c

Mówimy, że  szczęście z Bogiem trwa wiecznie.

Bóg pragnie dla nas wiecznego szczęścia. W Jego obecności będzie tak wspaniale, jak żaden człowiek nie potrafi sobie wyobrazić. Do takiego nieba zaprasza nas Bóg. Na Jego zaproszenie odpowiedziało już wiele osób. 
Nazywamy te osoby ŚWIĘTYMI, czyli szczęśliwymi na zawsze.
Wędrowanie do nieba nie jest łatwe. Codziennie spotykamy sytuacje, w których musimy wybrać jak się zachować. 
Jeśli wybierzemy DOBRO - zbliżamy się do Boga, jeśli ZŁO - schodzimy ze ścieżki prowadzącej do nieba.
Pamiętasz zapewne ostatnie nasze spotkanie - TY WYBIERASZ !
 
Zadanie: wyszukaj  ososbę, która była beatyfikowana i osobę kanonizowaną, napisz o nich któtką notatkę. 
Nic nie odsyłasz .
Pozostałe informacje i szczegóły pracy zdalnej podam na następnej lekcji. 
Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus
 
Data dodania: 2020-10-26 15:25:44
Data edycji: 2020-11-02 10:30:39
Ilość wyświetleń: 360

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej