Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

75 - LECIE SZKOŁY - KONKURS GRAFIKA KOMPUTEROWA

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ

Szkoła w oczach uczniów”

 

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnym edytorze grafiki

3. Cele konkursu:

 • Popularyzacja Szkoły Podstawowej i historii 75-lecia

 • obudzenie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Prace wykonywane są indywidualnie.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 • Prace zgłoszone do konkursu, powinny być wykonane w dowolnym edytorze graficznym
  w formacie A4

5. Miejsce i termin składania prac:

 • Wydrukowane prace do dnia 7.03.22 przyjmują:p. Danuta Grzejszczak lub p. Agnieszka Suleja.

 • Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.03. 2022 roku.

 • Wyniki konkurs zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

6. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły będzie oceniała prace według kryteriów:

 • Prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę

 • Oryginalne ujęcie tematu i ciekawe i przemyślenia

 • Znajomość i sposób wykorzystania narzędzi edytora graficznego

 • Estetyka, przejrzystość

7. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Wszystkie prace zostaną zamieszczone na stronie szkoły

8. Nagrody będą przydzielane w kategorii

 • Klasy 5-8

9. Postanowienia końcowe

Prace, które nie będą spełniały warunków konkursu zostaną wyłączone spod oceny.

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.

Organizator nie zwraca prac.

Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.

ORGANIZATORZY: P. D. GRZEJSZCZAK, P. A. SULEJA

 

Data dodania: 2022-02-17 17:40:40
Data edycji: 2022-03-07 19:30:31
Ilość wyświetleń: 135

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej