Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Zarządzenie nr  3/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. W. Komara i T. Ślusarskiego  w Czarnogłowach

z dnia 23.08.2021 r

w sprawie zmiany formy żywienia uczniów w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach na catering zewnętrzny.

 

Na podstawie art. 10/0 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r.poz.1148 z późn. zm.).

 

zarządzam co następuje:

  • 1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach  istnieje możliwość korzystania z żywienia obejmującego jeden posiłek dziennie.

Żywienie prowadzi się w okresie, w którym odbywają się zajęcia w Szkole.

 

  • 2

Do korzystania z posiłków przygotowywanych  przez firmę cateringową              i wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły.

 

  • 3

Od 01.09.2021r. dzienna stawka żywieniowa w szkole będzie  wynosiła   5 zł 50 gr, z czego 4 zł kosztów poniesie uczeń a 1,50zł zostanie wydatkowane ze środków własnych Szkoły.

 

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

…………………………………..                                               ……………………………..

(Miejscowość, data)                                                                                  (Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

Data dodania: 2021-08-29 20:05:55
Ilość wyświetleń: 133

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej