Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem w wyniku prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego, iż uczeń klasy IV, uczeń klasy V  oraz  uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. W. komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach  mieli kontakt  z osobą zakażoną  wirusem SARS-CoV - 2 informuje, iż uczniów niżej wymienionych klas (na podstawie ustalonej listy osób w placówce) obejmuje nadzorem epidemiologicznym  w terminie:
 
od 08.09.2021 r. do 17.09.2021 r.
 
13 uczniów klasy IV,
6 uczniów klasy V,
16 uczniów klasy VIII.
 
Zaleca się aby uczniowie,  którzy zostali objęci  nadzorem epidemiologicznym,   w tym okresie poddawali się  samokontroli i obserwacji swojego stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy rodziców (opiekunów prawnych) o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.
W związku z ochroną przed potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem polecono przestrzeganie wzmożonego nadzoru sanitarno-higienicznego, wytycznych opisanych w regulaminie/procedurach placówki.
Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z dnia  5 grudnia 2008 r. (Dz.U.2020 r., poz. 1845) osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o przekazanie komunikatu  za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów.
 
 
 
Goleniów, dnia 08.09.2021 r.
Data dodania: 2021-09-08 15:26:14
Ilość wyświetleń: 128

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej