Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH ORAZ INNYCH OSÓB BĘDĄCYCH INTERESANTAMI SZKOŁY

Komunikat dotyczy zmiany zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego i z klasy I oraz przebywania Rodziców lub innych osób na terenie szkoły.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄ OD 19. 10. 2020 r.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

*dla dzieci z oddziału przedszkolnego drzwi wejściowe i wyjściowe są od strony placu zabaw;
*osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i czeka przy drzwiach;
*rano dzieci są przyprowadzane do szkoły w godz. 8:00 – 8:15;
*dziecko rano jest odbierane przy drzwiach przez wychowawczynię oddziału przedszkolnego lub osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły;
*po zajęciach dziecko jest odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę wyznaczoną na piśmie przez rodzica, w indywidualnie uzgodnionym czasie z rodzicem/opiekunem prawnym;
*dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem są przyprowadzane do sali i odbierane z sali przez osobę opiekującą się uczniami w czasie dowozu do szkoły.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIA KLASY I:

*dla uczniów klasy I drzwi wejściowe i wyjściowe są przy sali gimnastycznej;
*osoba przyprowadzająca i odbierająca ucznia sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i czeka przy drzwiach;
*uczeń rozbiera się w wyznaczonej szatni i kieruje się pod swoją klasę;
*rano jest przyprowadzany w godz. 8:00 – 8:15;
*po zajęciach uczeń jest odbierany przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę wyznaczoną na piśmie przez rodzica bezpośrednio po skończonych zajęciach wynikających z planu zajęć;
*uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem w drodze z autobusu i do autobusy są pod opieką osoby opiekującej się uczniami w czasie dowozu do szkoły oraz wychowawczyni świetlicy (po skończonych zajęciach).


RODZICE, INTERESANCI SZKOŁY:

*wchodzą do szkoły głównym wejściem;
*przebywają tylko w wyznaczonych miejscach: część głównego korytarza przed schodami, sekretariat, gabinet dyrektora,
*obowiązuje zakaz poruszania się po całej szkole;
*OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASKI LUB PRZYŁBICY (W RAZIE PRZECIWWSKAZAŃ NALEŻY OKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE)!

 


Dyrektor Szkoły
Jolanta Grześkowiak

Data dodania: 2020-10-17 19:00:31
Data edycji: 2020-10-17 19:10:17
Ilość wyświetleń: 321

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej