Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – 06. 11. 2020r.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.
Do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII.
Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole.
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą odbywać się zdalnie konsultacje dla klasy ósmej w formie indywidualnej w godzinach podanych uczniom przez nauczycieli przedmiotów.
Od poniedziałku, 9 listopada br. jest zapewnione funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19.

UWAGA:
W poniedziałek 09. 11. 2020r. pojawi się komunikat o zasadach nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli w czasie prowadzenia lekcji on – line, w programie Microsoft TEAMS.
Przypominam, że w naszej szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
a). materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodrecznik.pl;
b). strony internetowej szkoły www.spczarnoglowy.pl;
c). materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanym, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
d). materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
e). materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
f). programu Microsoft Teams;
g). innych niż wymienione, a wskazane przez nauczyciela.
Narzędziami do komunikowania się między nauczycielami, uczniami i rodzicami są: strona internetowa szkoły www.spczarnoglowy.pl, poczty e – mail uczniów, rodziców, nauczycieli, program Microsoft TEAMS, sms, rozmowy telefoniczne, inne wybrane przez nauczyciela.
Prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów o zapoznanie się z Procedurą kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w roku szkolnym 2020/2021.

 


Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Jolanta Grześkowiak

 

Data dodania: 2020-11-06 15:49:42
Data edycji: 2020-11-06 15:50:46
Ilość wyświetleń: 220

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej