Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – 14. 01. 2021R.

     Uczniowie klas I – III od 18. 01. 2021r. wracają do szkoły. Taką decyzję w poniedziałek 11. 01. 2021r. podjął rząd. Pozostali uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie. Praca szkoły nadal będzie odbywać się w reżimie sanitarnym. Obowiązują zasady jak we wrześniu 2020r. oraz dodatkowe obostrzenia i wytyczne MEiN, MZ, GIS.

     Proszę zapoznać się z Aneksem Nr 1 do Procedury oraz przypomnieć sobie całą Procedurę bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego  w Czarnogłowach w czasie pandemii COVID – 19 w roku szkolnym 2020/2021 (BIP SZKOŁY).

     Szczegółowe informacje uczniom jak od 18. 01. 2021r. jest zorganizowana praca szkoły  przekażą wychowawcy klas, nauczyciele w poniedziałek 18. 01. 2021r.

15.01. 2021r. ukażą się dodatkowe komunikaty. Proszę na bieżąco śledzić stronę szkoły.

 

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

Dyrektor Szkoły

 Jolanta Grześkowiak

 

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w czasie pandemii COVID – 19 w roku szkolnym 2020/2021 dotyczący powrotu uczniów klas I – III do nauki stacjonarnej od dnia 18. 01. 2021r.

 

 

ANEKS NR 1

 

do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach  w czasie pandemii COVID – 19 w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6  69 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567).
  • Wytyczne MENiS, MZ, GIS dla klas I – III szkół podstawowych z dnia 11. stycznia 2021r.

Wprowadza się co następuje:

  1. Do Procedury Bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w okresie pandemii COVID – 19 w roku szkolnym 2020/2021 włącza się następujące treści:

Organizacja zajęć w szkole dla klas I – III

a). Należy zapewnić organizację pracy szkoły  i jej koordynację  w sposób umożliwiający zachowanie dystansu  między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

b). Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

c). Ustalony zostanie dla każdej klasy I – III indywidualny harmonogram tygodnia pracy uwzględniający: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, ustalenie wejść poszczególnych klas do szkoły, korzystanie z przerw, korzystanie ze stołówki szkolnej, zajęć na boisku szkolnym i sali komputerowej.

d). Do grupy klasowej przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którym powierzono na początku roku szkolnego zajęcia w tych klasach.

e). Należy nadal często wietrzyć salę, części wspólne w czasie przerw, a także w czasie zajęć.

f). Nadal zaleca się korzystanie przerw uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

g). Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

h).  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. W organizacji pracy szkoły, w tym świetlicy szkolnej i stołówki w roku szkolnym 2020/2021 obowiązują opracowane dokumenty: Regulamin świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021, Procedura bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID – 19 obowiązująca w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

i).Praca biblioteki szkolnej będzie odbywała się zgodnie z ustalonym planem. Organizacja pracy biblioteki szkolnej będzie przebiegała według wcześniej opracowanego Regulaminu biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego na czas pandemii COVID -19.

j). Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, do zastosowania  w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i obostrzeniami.

k). Ze względów bezpieczeństwa nadal ogranicza się przebywanie  w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)  i w wyznaczonych obszarach.

2.W organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, aż do odwołania nadal obowiązują regulacje zawarte w Procedurze bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Komara   i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w czasie pandemii COVID – 19 w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem wprowadzenia go zarządzeniem dyrektora szkoły.

 

 

14.01. 2021r.       

Dyrektor Szkoły

Jolanta Grześkowiak

 

 

Data dodania: 2021-01-14 14:57:54
Data edycji: 2021-01-15 12:56:21
Ilość wyświetleń: 258

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej