Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY VIII

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY VIII - 25.01. 2021r.

 

Uczniowie kl. VIII mają możliwość korzystania  od dnia 25. 01. 2021r. z konsultacji w szkole z wyznaczonych przedmiotów.

Konsultacje będą odbywały się według opracowanej Procedury prowadzenia konsultacji dla kl. VIII w Szkole Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w trakcie pandemii COVID – 19 oraz ustalonego harmonogramu.

 Proszę Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z procedurą i harmonogramem.

 

 

                                                                               Pozdrawiam

                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                           Jolanta Grześkowiak

 

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI STACJONARNYCH DLA UCZNIÓW KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH – OD 25. 01. 2021r.

 • konsultacje w szkole będą odbywać się w z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki
 • konsultację będą odbywać się w każdą środę tygodnia na dwóch ostatnich godzinach lekcyjnych (7 h i 8h) w przedziale czasowym od 14:15 do 15:15.
 • konsultacje będą odbywać się indywidualnie lub w grupach do 5 osób
 • język polski – prowadzący konsultacje W. Majewski, s. 17
 • matematyka – prowadząca konsultacje E. Kowalewska , s. 16
 • język angielski – prowadząca konsultacje A. Suleja, s. 20
 • język niemiecki – prowadząca konsultacje B. Świerczyńska, s.19

 

DOWOZY UCZNIÓW KLASY VIII NA KONSULTACJE

(GODZINY AUTOBUSU 27.01.2021 r):

 

ŚWIETOSZEWKO – 13:20

ŚWIETOSZEWO    – 13:25

WŁODZISŁAW      – 13:35

LESZCZNO             – 13:40

ROKITA                  – 13:45

MORACZ               – 13:50

 

 • W czasie konsultacji dostępna pedagog szkolna oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

 

 

Procedura prowadzenia konsultacji dla uczniów klasy VIII

w Szkole Podstawowej im. W. Komara  i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach

w trakcie pandemii COVID – 19.

 

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia  5 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach określiła procedurę uczestnictwa uczniów w konsultacjach na terenie placówki.

 1. Konsultacje dla uczniów klasy VIII z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w szkole od dnia 25. 01. 2021r. według ustalonego harmonogramu, który zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Harmonogram będzie uwzględniał terminy konsultacji, przedmioty, przydział sal, obowiązujące wejścia do szkoły i wyjścia z niej, korzystanie z szatni, dowozy i odwozy uczniów.
 2. Z konsultacji w szkole korzystać mogą uczniowie zdrowi z rodzin, w których nikt nie przebywa na kwarantannie i izolacji domowej.
 3. Konsultacje osobiste prowadzone zdalnie odbywają się według już wcześniej ustalonych terminów z nauczycielami przedmiotów.
 4. Uczniowie korzystający z konsultacji wchodzą do szkoły:
 • uczniowie miejscowi od strony placu zabaw
 • uczniowie dojeżdżający od strony sali gimnastycznej

Na konsultacje należy przybyć 10 minut przed ich rozpoczęciem.

5. Po wejściu do szkoły należy niezwłocznie zdezynfekować ręce, a następnie udać się do wyznaczonych sal, w których odbywać się będą konsultacje. Ręce należy dezynfekować także w każdej sytuacji, która tego wymaga.

6. Każdy uczeń musi mieć ze sobą własny podręcznik i przybory szkolne. Zabronione jest pożyczanie od innych osób przyborów szkolnych.

7. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach do 5 osób.

8. W trakcie konsultacji należy zachować dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczestników konsultacji wynoszący – 2 metry.

9. W trakcie konsultacji należy korzystać z ochrony nosa i ust (dotyczy uczniów oraz nauczycieli).

10. W trakcie pobytu w szkole uczniowie nie grupują się i unikają kontaktu z osobami trzecimi.

11. Po zakończonych konsultacjach uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę.

12. W czasie konsultacji dostępna będzie pedagog szkolna.

13. W czasie konsultacji uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki.

 

 

 

Czarnogłowy, 25. 01.2021r .                                                  

 

Dyrektor Szkoły

Jolanta Grześkowiak

 

 

 

Data dodania: 2021-01-25 16:38:12
Data edycji: 2021-01-25 21:05:53
Ilość wyświetleń: 265

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej