Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 18.05

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Już od poniedziałku 18. 05. 2020r. mogą być prowadzone w naszej szkole zgodnie z opracowanymi procedurami  zajęcia opiekuńcze  dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

 

Uczestnictwo w tych zajęciach wymaga zgody Rodziców.

Od poniedziałku 18. 05. 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN mogą być  w naszej szkole za zgodą Rodziców prowadzone zajęcia dla:

-uczniów mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

-uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

-uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia (w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęć rewalidacyjno – wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju).

 

UWAGA!

 

Od 25. 05 2020r. będzie możliwe prowadzenie w szkole zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz po rozpoznaniu potrzeb zorganizowanie stacjonarnych zajęć dydaktycznych w klasach 1  - 3.

Proszę o telefoniczne zgłoszenie do 20. 05. 2020r.  do sekretariatu szkoły (914186211) , w godzinach od 8:00 do 15:00 woli posłania dziecka na takie zajęcia.

Decyzja czy dziecko będzie w zajęciach uczestniczyło należy do Rodziców.

Od 25. 05. 2020r. uczniowie klasy 8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności              z tych przedmiotów (język polski, matematyka, język angielski), z których 16, 17, 18. 06. 2020r. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar konsultacji oraz ich harmonogram zostanie opracowany po rozpoznaniu potrzeb.

Proszę o telefoniczne zgłaszanie do 20. 05. 2020r. do sekretariatu szkoły (914186211),  w godzinach od 8:00 do 15:00 udziału uczniów w konsultacjach        z zaznaczeniem: wszystkie przedmioty, przedmioty egzaminacyjne.

Informuję, iż jednocześnie dalej odbywać się będzie zdalne nauczanie.

 

 

 

                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                  Jolanta Grześkowiak

 

Data dodania: 2020-05-17 20:31:59
Ilość wyświetleń: 246

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej