Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 18.05

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Już od poniedziałku 18. 05. 2020r. mogą być prowadzone w naszej szkole zgodnie z opracowanymi procedurami  zajęcia opiekuńcze  dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

 

Uczestnictwo w tych zajęciach wymaga zgody Rodziców.

Od poniedziałku 18. 05. 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN mogą być  w naszej szkole za zgodą Rodziców prowadzone zajęcia dla:

-uczniów mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

-uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

-uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia (w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęć rewalidacyjno – wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju).

 

UWAGA!

 

Od 25. 05 2020r. będzie możliwe prowadzenie w szkole zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz po rozpoznaniu potrzeb zorganizowanie stacjonarnych zajęć dydaktycznych w klasach 1  - 3.

Proszę o telefoniczne zgłoszenie do 20. 05. 2020r.  do sekretariatu szkoły (914186211) , w godzinach od 8:00 do 15:00 woli posłania dziecka na takie zajęcia.

Decyzja czy dziecko będzie w zajęciach uczestniczyło należy do Rodziców.

Od 25. 05. 2020r. uczniowie klasy 8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności              z tych przedmiotów (język polski, matematyka, język angielski), z których 16, 17, 18. 06. 2020r. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar konsultacji oraz ich harmonogram zostanie opracowany po rozpoznaniu potrzeb.

Proszę o telefoniczne zgłaszanie do 20. 05. 2020r. do sekretariatu szkoły (914186211),  w godzinach od 8:00 do 15:00 udziału uczniów w konsultacjach        z zaznaczeniem: wszystkie przedmioty, przedmioty egzaminacyjne.

Informuję, iż jednocześnie dalej odbywać się będzie zdalne nauczanie.

 

 

 

                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                  Jolanta Grześkowiak

 

Data dodania: 2020-05-17 20:31:59
Ilość wyświetleń: 205

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej