Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura przebywania uczniów w szkole

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM. W. KOMARA I T. ŚLUSARSKIEGO W CZARNOGŁOWACH PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

 

 • Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii  COVID – 19.
 • Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, którzy spotykają się z nauczycielami na konsultacjach.
 1. Uczeń po wejściu do szkoły zachowując bezpieczny dystans, zapoznaje się z zasadami organizacji konsultacji oraz przebywania w szkole, które są wywieszone przy wejściu.
 2. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali i zasiada w wyznaczonym miejscu.
 3. Po zakończonych konsultacjach, zachowując bezpieczny dystans opuszcza budynek szkoły.
 4. Uczeń ma prawo skorzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia zachowując bezpieczny dystans.
 5. Uczeń nie wchodzi poza oznaczony w szkole teren.
 6. Uczeń w czasie przebywania w szkole podczas konsultacji korzysta z bezpośredniej opieki nauczycieli odbywających konsultacje.
 7. Wytyczne MEN, GIS, MZ stanowią załącznik nr 1 do niniejszej procedury (patrz niżej).

UCZNIU:

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Zgłoś swój udział w konsultacjach do szkoły.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowaj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: czysto myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Stosuj się do zaleceń nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 • Korzystaj wyłącznie z wejścia do budynku dla uczniów (przy szatniach).
Data dodania: 2020-05-24 23:39:19
Ilość wyświetleń: 181

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej