Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego  w Czarnogłowach

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO   DLA RODZICÓW –                                                    ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego  dla rodziców

 

 1. Każdy rodzic/ opiekun prawny ucznia na początku roku szkolnego, otrzymuje login i hasło konta własnego oraz konta swojego dziecka.
 2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 3. Hasło powinno być zmieniane co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 9 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.
 4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
 5. Kanta rodziców/ opiekunów prawnych są niezależne, dają one możliwość:
 • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
 • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,
 • wglądów do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
 • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
 • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
 • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
 • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
 • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilnyw telefonach komórkowych,
 • otrzymywania powiadomień sms-em o nowych ocenach i nieobecnościach dziecka,
 • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcja szkoły.
 1. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc” lub wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym  w szkole po pierwszy zebraniu z rodzicami.
 2. Rodzic/opiekun prawny osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek  systematycznego sprawdzania postępów                   w nauce  i frekwencji dziecka.
 4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek  systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Rodzic/prawny opiekun  jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jaki otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 6. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

 

Data dodania: 2021-10-11 20:02:06
Ilość wyświetleń: 143

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej