Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

UWAGA! BARDZO WAŻNE 24.03.2020

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

  1. 03. 2020Rr.

 

Informacja dla rodziców naszych uczniów

 

         Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, które zobowiązuje od 25 marca 2020 roku wszystkich nauczycieli i uczniów do odbywania nauki zdalnej na czas zawieszonych zajęć w szkole.

         Nauka zdalna w naszej szkole będzie realizowana poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną https:/epodręczniki.pl/

         Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy swój login i hasło do tej Platformy drogą e – mail, sms, telefonicznie.

         Zintegrowana Platforma Edukacyjna nie wymaga dodatkowego oprogramowania, a po zalogowaniu się na nią przez uczniów i nauczycieli  możliwe jest podanie nowych wiadomości i umiejętności uczniom oraz zadań do ćwiczeń, sprawdzianów, możliwa jest obserwacja postępów ucznia w nauce.

         Zdalne nauczanie będzie odbywało się każdego dnia nauki zgodnie          z obowiązującym planem lekcji (od 24. 02. 2020r.).

         Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami przedmiotów oraz wychowawcami, pedagog szkolną, wychowawcą świetlicy, bibliotekarką poprzez wskazaną pocztę internetową lub telefonicznie (numer telefonu  nauczyciela lub szkoły).

         Nauczyciele mogą kontaktować się z uczniami w każdym dniu nauki w czasie trwania zajęć lub w godzinach popołudniowych (konsultacje) poprzez pocztę internetową lub telefonicznie (wybór nauczyciela).

 

         W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub komputera, smartfona, nauczyciele będą przygotowywać i przekazywać uczniom pakiety materiałów edukacyjnych np. w formie rozmowy telefonicznej, sms lub przygotują taki pakiet w formie pisemnej i będzie on do odebrania                      w szkole, szkoła poinformuje rodzica o formie odebrania materiałów          i później dostarczenie samodzielnych prac dziecka do sprawdzenia i oceny.

         Nauczyciele będą monitorować postępy uczniów w nauce i będą oceniać uczniów. Szczegółowe informacje o ocenianiu uczniów w dniu                     25. 03. 2020r.

         Każdy nauczyciel raz w tygodniu (w czwartek) w godzinach od 16:00 do 17:00 będzie odbywał konsultacje z rodzicami i informował Ich      o postępach dziecka w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach. W tym czasie dostępna też będzie pedagog szkolna.

         Zdalnym nauczaniem objęte są wszystkie przedmioty, wszystkie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nauczanie indywidualne, rewalidacja, zintegrowane ścieżki kształcenia, a także zajęcia z uczniami powracającymi z zagranicy.

         Nauczyciele pracujący w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach                I – III dodatkowo poinformują Rodziców o dostępnych materiałach,                    a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko                   w domu.

                   UWAGA!

         Nowa Era udostępniła do 31 grudnia bezpłatne podręczniki                       i ćwiczenia: www.ebooki.nowaera.pl, należy zarejestrować się za pomocą konta Moja Nowa Era.

 

                   UWAGA!

         Szkoła jest zamknięta dla interesantów. Szkoła jest dostępna dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców odbierających pakiety edukacyjne dla uczniów przygotowane w ramach zdalnego nauczania oraz oddających do sprawdzenia nauczycielom prace dzieci.

 

                DRODZY RODZICE!

         Nauka na odległość stała się w chwili obecnej koniecznością. Jest dużym wyzwaniem dla nas wszystkich.

 

         Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice muszą włożyć dużo wysiłku aby sprostać temu wyzwaniu

         Wspólnie damy radę!

 

 

 

                                                                            

                                                                             Serdecznie pozdrawiam

                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                Jolanta Grześkowiak

Data dodania: 2020-03-24 15:28:42
Ilość wyświetleń: 349

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej