Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ważne informacje 25.03.2020

UWAGA!!!   Ważne!

25.03.2020 r

Informacja dla naszych uczniów

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, które zobowiązuje od 25 marca 2020 roku wszystkich nauczycieli i uczniów do odbywania nauki zdalnej na czas zawieszonych zajęć w szkole.

         Nauka zdalna w naszej szkole będzie realizowana poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną https:/epodręczniki.pl/

         Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy swój login i hasło do tej Platformy drogą e – mail, sms, telefonicznie.

         Zintegrowana Platforma Edukacyjna nie wymaga dodatkowego oprogramowania, a po zalogowaniu się na nią przez uczniów i nauczycieli  możliwe jest podanie nowych wiadomości i umiejętności uczniom oraz zadań do ćwiczeń, sprawdzianów, możliwa jest obserwacja postępów ucznia w nauce, ocenianie.

         Zdalne nauczanie będzie odbywało się każdego dnia nauki zgodnie z obowiązującym planem lekcji (od 24. 02. 2020r.).

         Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami przedmiotów oraz wychowawcami, pedagog szkolną, wychowawcą świetlicy, bibliotekarką poprzez wskazaną pocztę internetową lub telefonicznie (numer telefonu  nauczyciela lub szkoły).

         Nauczyciele mogą kontaktować się z uczniami w każdym dniu nauki w czasie trwania zajęć lub w godzinach popołudniowych (konsultacje) poprzez pocztę internetową lub telefonicznie (wybór nauczyciela).

W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub komputera, smartfonu, nauczyciele będą przygotowywać i przekazywać uczniom pakiety materiałów edukacyjnych np. w formie rozmowy telefonicznej, sms lub przygotują taki pakiet w formie pisemnej i będzie on do odebrania w szkole przez rodzica.

         Nauczyciele będą monitorować Wasze postępy  w nauce i będą Was oceniać. Szczegółowe informacje o ocenianiu uczniów w dniu 25. 03. 2020r.

         Każdy nauczyciel raz w tygodniu (w czwartek) w godzinach od 16:00 do 17:00 będzie odbywał konsultacje z Waszymi rodzicami i informował Ich  o Waszych postępach w nauce, a także o uzyskanych przez Was ocenach. W tym czasie dostępna też będzie pedagog szkolna.

Zdalnym nauczaniem objęte są wszystkie przedmioty szkolne, zajęcia w oddziale przedszkolnym, wszystkie formy pomocy, którą byliście objęci: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, nauczanie indywidualne, rewalidacja, zindywidualizowane ścieżki kształcenia, oraz zajęcia z uczniami cudzoziemskimi.

 

UWAGA!

         Nowa Era udostępniła do 31 grudnia bezpłatne podręczniki i ćwiczenia: www.ebooki i nowaera.pl . Należy zarejestrować się za pomocą konta Moja Nowa Era. Korzystajcie z tych materiałów.

Moi Drodzy Uczniowie!

Wasza nauka przez pewien czas będzie odbywała się na odległość, poza szkołą. Wiem, że to może nie być łatwe. Jednak ufam w Waszą mądrość, Wasze umiejętności, Waszą zaradność, samodzielność i w to, że potraficie uczyć się wszędzie i w każdych warunkach.

Proszę Was pomagajcie sobie wzajemnie. Komunikujcie się ze sobą zdalnie, przesyłajcie sobie informacje. Bezwzględnie zostańcie w swoich domach i nie spotykajcie się ze sobą. Wasi wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolna, dyrektor szkoły, Rodzice będą Was wspierać w całym procesie nauki poza szkoła. Tak jak zawsze możecie na nich liczyć.

         Sprawdzajcie stronę internetową naszej Szkoły, czytajcie wszystkie informacje i komunikaty. Pamiętajcie o higienie pracy przy komputerze i bezpieczeństwie w sieci.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Do szybkiego zobaczenia w Szkole.

 

 

Dyrektor szkoły

Jolanta Grześkowiak

Data dodania: 2020-03-25 12:24:58
Data edycji: 2020-04-03 11:43:50
Ilość wyświetleń: 313

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej