Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJA O PRACY SZKOŁY W ROKU SZK. 2020/21

Informacje o pracy Szkoły Podstawowej  im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE: uczniowie, nauczyciele, rodzice, zdalne nauczanie.

 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 120 uczniów, w tym 10 odbywało roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym. Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani. Średnia ocen na koniec roku szkolnego wyniosła – 3,9 %. Frekwencja – 91.77%. W ciągu całego roku szkolnego w szkole pracowało 20 nauczycieli.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju od 26 października 2020r do 16 maja 2020 r nauczanie odbywało się w formie zdalnej, z krótkim powrotem klas I-III do nauki stacjonarnej oraz krótką nauką hybrydową. Tylko dzieci z oddziału przedszkolnego poza dwoma tygodniami nauki zdalnej uczęszczały cały czas do szkoły. W szkole była zorganizowana nauka stacjonarnadla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauka zdalna dla uczniów nie mających warunków do nauki na odległość. Uczniom, którzy mieli problemy z powodu braku sprzętu do nauki zdalnej w domu szkoła użyczyła laptopy pozyskane z projektu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”. Lekcje odbywały się on-line, w planie rzeczywistym za pomocą Platformy Microsoft TEAMS.

Od momentu zawieszenia zajęć w szkole i wprowadzenie zdalnego nauczania oraz nauczania hybrydowego opracowano szereg procedur, regulaminów,które pozwoliły na organizację nauki z wykorzystaniem metod, form, technik nauki  i pracy na odległość, a także regulowały  zasady bezpieczeństwa w szkole np. w czasie udostępnionych dla uczniów konsultacji stacjonarnych.

Zawieszenie zajęć w szkole z powodu pandemii COVID-19, skutkowało modyfikacją opracowanych planów, programów, zaplanowanych działań  i dostosowania metod i form ich realizacji do kształcenia na odległość.

Uczniowie i rodzice od II półrocza mieli możliwość monitorowania ocen, postępów w nauce poprzez wprowadzony dziennik elektroniczny Librus- Synergia. Na bieżąco również byli informowani o zmianach, zaleceniach oraz organizacji pracy szkoły zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami MEiN, wytycznymi MZ i GIS oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W ciągu całego roku szkolnego działała stacjonarnie świetlica szkolna, wychowawczyni świetlicy opiekowała się uczniami uczącymi się zdalne w szkole. W wyznaczone dni otwarta była biblioteka szkolna.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY:

imprezy, uroczystości, akcje, programy,  przedsięwzięcia edukacyjne w szkole, konkursy, sukcesy, nagrody, współpraca z instytucjami, promocja szkoły.

Harmonogram zaplanowanych imprez, uroczystości, rozgrywek sportowych, udział uczniów w konkursach oraz w wielu przedsięwzięciach edukacyjnych z powodu pandemii COVID-19 i zawieszenia nauki w szkole uległ modyfikacji. Niektórych planów nie udało się zrealizować. Jednak w miarę możliwości zdalnie, ale przede wszystkim kiedy uczniowie uczyli się  w szkole podjęto jak najwięcej działań , które pozwoliły im na rozwijanie zainteresowań, talentów, udział w różnych konkursach i projektach artystycznych, edukacyjnych.

Nasi uczniowie chętnie brali udział w organizowanych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych:

 • Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uczeń klasy VIII Nikodem Docenko uzyskał tytuł finalisty w Konkursie Chemicznym.
 • Wieli uczniów wzięło udział w zewnętrznych testach matematycznych, uczeń klasy VII Wojciech Wójcik oraz uczeń klasy VIII Nikodem Docenko byli laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny” zajmując VIII i VII miejsce w kraju. Ponad to kilkoro uczniów zajęło wysokie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Multitest 2020” oraz znaczące miejsca w konkursie „Kangur Matematyczny”
 • Uczeń klasy IV Aleksander Mrówka zajął VII miejsce ijest laureatem w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Języka Angielskiego”

Zorganizowaliśmy w szkole i braliśmy udział w zorganizowanym przez inne instytucje konkursach, projektach, programach i przedsięwzięciach oraz imprezach i uroczystościach.

 • Akcja edukacyjna pod nazwą „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia-Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.Akcja trwała 3 dni w miesiącu październiku 2020r. Pierwszego dnia egzaminy z tabliczki mnożenia odbywały się w szkole. Egzaminowano chętnych uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły i pracowników niepedagogicznych, w tym samym dniu patrole egzaminacyjne egzaminowały przechodniów Czarnogłów. Drugiego dnia podczas przerw lekcyjnych na terenie szkoły organizowane były gry i zabawy z tabliczką mnożenia. Trzeciego dnia patrole egzaminacyjne egzaminowały pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie, społeczność szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Przybiernowie oraz pracowników Nadleśnictwa Rokita w Rokicie. Wszyscy, którzy pozytywnie zdali egzamin dostali od uczniów egzaminatorów certyfikaty. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno w szkole jak  i w środowisku lokalnym.
 • Braliśmy udział w akcjach organizowanych przez MEiN „Szkoła do hymnu” i „Pod biało-czerwoną flagą”
 • Braliśmy udział w akcjach wolonotariackich –challeng „Wyśpiewajmy dzieciom busa”, challeng „Dzień godności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Za udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” uczniowie zdobyli wyróżnienia.
 • Wyróżnienia w konkursie plastycznym przygotowanym przez pracowników PPP w Goleniowie „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”.
 • W konkursie plastycznym dla klas 0-IV organizowanym przez Gminę Przybiernów pod hasłem ”Szacunek, tolerancja, wzajemna pomoc”, uczennica kl. III Patrycja Żyła-Zawierucha zajęła I miejsce, uczennica kl.I Dominika Kamińska zajęła II miejsce, uczeń kl. I Szymon Cieplichiewicz zajął III miejsce.
 • W konkursie plastycznym dla klas V-VIII organizowanym przez Gminę Przybiernów pod hasłem „Ludzie choć inni wspierać się powinni- szacunek, tolerancja”, uczennica kl. VIII Maja Jędrzejewska zajęła I miejsce, uczennica kl. V Wiktoria Reichel zajęła II miejsce, uczeń kl. VII Wojciech Wójcik zajął III miejsce.
 • Udział uczennic młodszej grupy wiekowej w „Małym Konkursie Recytatorskim”, etap gminny I miejsce Roksana Lewandowska kl. III, III miejsce Dominika Kamińska kl. I; etap rejonowy – wyróżnienia                  dla uczennic.
 • Udział uczniów w szkolnym konkursie plastyczno-matematycznym „Jesień oczami geometrii, zorganizowanym przez wychowawczynię oddziału przedszkolnego.
 • Udział uczniów w szkolnym konkursie plastycznym „Zima w kolorach bieli” zorganizowanym przez wychowawczynie świetlicy.
 • Udział uczniów w szkolnym konkursie „Pięknego Czytania” zorganizowanym przez bibliotekarkę szkolną.
 • Realizacja i udział uczniów kl. II w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym realizowanym we współpracy z „Uczymy się programować”, „Zakoduj swoja przyszłość”- VII edycja.
 • Udział uczniów klasy III w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”.
 • Wydarzenia sportowe w szkole to wyjazdy na rozgrywki sportowe do Przybiernowa i Goleniowa (wrzesień, październik) oraz aktywność sportowa w reżimie sanitarnym na terenie szkoły (Dzień Dziecka, Dzień Sportu).
 • Promowaliśmy naszą szkołę w lokalnej prasie oraz w miarę możliwości współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. Działalność szkoły, nasze sukcesy i osiągnięcia systematycznie prezentowaliśmy na stronie naszej szkoły.

W ciągu całego roku szkolnego pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 w szkole odbyły się:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
 • Ślubowanie klasy I.
 • Impreza Andrzejkowa i Mikołajkowa w oddziale przedszkolnym.
 • „Powitanie wiosny” z udziałem przedszkolaków oraz uczniów uczących się zdalnie w szkole.
 • Dzień Dziecka zorganizowany dla wszystkich uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. W programie obchodów święta dzieci było: wyjazd uczniów do Rezerwatu Cisów Rokickich (spacer po rezerwacie, wysłuchanie prelekcji przygotowanej przez panią Aleksandrę Kowalalewską-Szablę, rozwiązywanie leśnych zagadnień, konkursy z nagrodami), rozgrywki sportowe na boisku i sali gimnastycznej, napoje i słodkie upominki dla dzieci(lody, pączki).

W tym dniu szkoła dołączyła do akcji „Liczymy się dla Polski- Liczy się każdy”. Zachęcaliśmy na sportowo oraz poprzez przygotowane plakaty do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Za udział w akcji otrzymaliśmy piłki i gadżety.

 • Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zorganizowanym w czerwcu przez wychowawców jednodniowych wycieczkach do Czarnocina, Międzyzdrojów, Szczecina.
 • Wszyscy uczniowie szkoły przed wakacjami uczestniczyli w spotkaniach z policjantkami z Goleniowa organizowanymi pod hasłem „Bezpieczne wakacje nad wodą i w sieci”.

Ostatnią uroczystością zorganizowana w roku szkolnym 2020/2021 było zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie klasy VIII. W czasie tej uroczystości wręczono uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za osiągnięte najwyższe wyniki edukacyjne.  Pani Wójt Lilia Ławicka wręczyła nagrody Wójta Gminy Przybiernów ufundowane w ramach Gminnego  Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Nagrody otrzymali: uczeń klasy VII Wojciech Wójcik oraz uczeń klasy VIII Nikodem Docenko.

Pielęgniarka szkolna pani Elżbieta Michalak wręczyła coroczną ufundowaną przez siebie nagrodę  za najwyższy postęp edukacyjny w danym roku szkolnym. Nagrodę zdobyła uczennica  klasy VI Maja Paszkowska.

 

POSDUMOWANIE

Nauka, praca oraz działalność szkoły prawie przez cały rok szkolny w systemie zdalnym była dużym wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektora szkoły. Musieliśmy się  zmierzyć z wieloma trudnościami i znaleźć rozwiązania na wiele problemów.

Wszyscy z dużym zaangażowaniem i kreatywnością podeszli do nauczania zdalnego, pracy szkoły w okresie pandemii COVID-19 i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami. Nauczyciele pomimo wielu trudności  i problemów  znaleźli metody, formy i techniki pracy z uczniami pozwalające na realizację wielu zaplanowanych zadań. Oczywiście nie wszystko udało się zrobić,  zrealizować, ale sukcesy naszych  uczniów, sukcesy każdego ucznia osiągnięte na miarę jego możliwości oraz rozwój  uczniów w tak trudnym dla wszystkich czasie, cieszą nas podwójnie.

Uzupełnieniem niniejszej informacji o pracy naszej szkoły jest przygotowany załącznik nr 1 w postaci albumu zdjęciowego- rok szkolny 2020/2021.

 

Informacje sporządziła:

Dyrektor Szkoły

Jolanta Grześkowiak

 

 

Data dodania: 2021-08-12 11:11:08
Data edycji: 2021-08-13 12:41:08
Ilość wyświetleń: 195

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej